27 Aralık 2012 Perşembe

Bir Yarışma Değerlendirmesi...


Bugün yayımlanan TDSF KULUPLERARASI SALSA ŞAMPIYONASI İstanbul ayağına ait yarışma raporlarına dair inceleme ve gözlemlerim şu şekildedir. Çok hızlı bir şekilde göz attığım için kaçırdığım noktalar olabilir, görüşleriniz ya da sorularınız için benimle Facebook üzerinden ya da buraya yorum bırakarak irtibat kurabilirsiniz:

Skating raporu için şu adresi kullanabilirsiniz: http://www.tdsf.gov.tr/yarisma-sonuclari

1. Yetişkinler C klasman sırasıyla 97-(redance)-67-26-13-8 şeklinde ilerlemiştir. Bunlar turlarda yarışan çift sayılarıdır. Orijinal programda yer almamasına rağmen karar değiştirilerek REDANCE yapılması yerinde olmuştur. Ancak bu temkin gösterilirken 67'den 48'e, ya da skating raporunda gözüken ve 2. tur sonrası eşitliklerin bozulduğu nokta olan 46 çifte inilmemesi sorgulanabilir. Başhakem böyle uygun görmüş olabilir ancak yine de istikrarsız bir akış olduğunu düşünüyorum. Şöyle izah edeyim:
97 çiftten ilk turda 48 çift seçilmiş. Son derece doğru ve alışık olduğumuz bir, akış. Akabinde Redance yapılmış ve buradan (sanıyorum) 64 çifte varılmak istenmiş. Neticede 2.tura 67 çiftle girilmiş. Yani 97-48 = 49 çifti bir kerede elemek istemeyen hakemler, temkinli olmayı tercih etmiş ve bunu da çiftleri 3er 5er eleyerek gitmek yerine redance ile çözmüşler. 

Fakat aynı duyarlılığı 2. tur sonrası nedense göstermemişler. Bir anda 41 çift elemişler, oysa ki 46 çifte inebilir ve oradan devam edebilirlerdi. Bu da değerlendirme standardını biraz daha yukarı çekebilirdi. Burada esas sorgulanması gereken neden 67 çiftle girilen 2. Turda hakemlere 48 çift seçmeleri söylenmişken, bu çiftleri değerlendirmeyip direkt 26’ya inilmesi… Yani madem hedef hızlı ilerleyip 67’den 24’e inmekti, o zaman başhakemin “24 çift işaretliyoruz” demesi gerekirdi, 48 seçtirmek yerine.  48 çift işaretlediğinizde skating raporundaki  52. Sıraya kadar yer alan tüm çiftlerin 9 hakemden en az 5 tick almasına müsaade etmiş oluyorsunuz. Yani 9 hakemin 5’inden, yarısından fazlasından “üst tura çıkabilir” onayı alan 26 çift (52-26=26), tur akışlarını bir anda değiştirdiğiniz için üst tura çıkamamış oluyor. Ayrıca bu şekilde çiftlerin % 50'sini bir üst tura taşımamış oluyorsunuz ki bu da skating sistemi itibariyle önemli bir noktadır. Bu arada bu tur düzenlemesi ve 67 çiftten 26'ya yapılan "hızlı geçiş" yarışmanın geçerliliğini nasıl etkiler bilemiyorum zira bu ilk kez karşılaştığımız bir durum. Bu konuda TDSF bünyesinde hakemlik ve bilhassa başhakemlik konusunda uluslararası tecrübesi dahi olan çok tecrübeli isimler var. Bu isimler mutlaka daha doğru bir değerlendirme yapacaktır. Ama en hafif haliyle şu söylenebilir; bu tip detaylara bilhassa başhakemlerin dikkat etmesi lazım, soru işaretlerini azaltmak adına.

2.  YETİŞKİNLER B- Klasmanda harika gitmiş akış. 33-24-13-7 diye ilerlenmiş. Bu noktada sorun yok. Tebrikler. Fakat burada hakem değerlendirmelerinde bir tutarsızlık göze çarpıyor. Tamamen resmi bir yarışma belgesi olan, resmi devlet belgesi niteliğindeki skating raporu üzerinden konuşacak olursak, başka faktörleri değerlendirmezsek ortaya çıkan tablo şudur:   

A hakemi olarak gözüken Sn. Zafer COŞKUN adına işaretli gözüken puanlamalara baktığımızda yarı-finalde 507 numaralı çifte işaret vermediğini görüyoruz. Bunu da finalde destekler şekilde bu çifte 7. Sırayı layık görerek desteklemiş değerli hakemimiz. Tutarlı bir puanlama. Fakat mesela aynı durumu 525 numaralı çiftte göremiyoruz. Baktığımız zaman yarı-finalde 525 numaralı çifte Zafer Bey yarı final performansı itibariyle finali layık görmemiş. Fakat final turunda, finali layık görmediği bir çifte 1’liği vermiş. Kulağa da göze da garip geliyor; zira her ne kadar çiftlerin tur performansları farklı olabilse de bu kadar büyük bir farkı 15 dakika arayla yaratmaları zor sanki. Üstelik de sadece Freestyle dans ederek.

Aslında çoğumuz bu tutarsızlığın nereden kaynaklandığını biliyoruz… Sn. Ulaş Ata ve Sn. Doğuş Özdemir’in B klasmanın yarı finali de dahil olmak üzere final öncesi tüm turlarında değerlendirme yaptığını ve final haricindeki tüm skating puanlamalarının bu iki hakeme ait olduğunu belirtmeliyiz. Yani aslında örneğin Sn. Zafer Coşkun A hakemi olarak final turunda Sn. Ulaş Ata’nın yerini almıştır. Aynı şekilde Sn. Doğuş Özdemir'in de yerine bir başka "aday hakem" görev almaya başlamıştır. Burada akla şu soru geliyor…  Yarışmayı final öncesi terk eden hakemlerin isimleri neden bu raporda yer almıyor veya neden ekstra bir not olarak belirtilmiyor? Yarışma esnasında skating programı, başlamış, değerlendirmeleri yapılmış ve hatta final turuna kadar gelinmiş bir klasmanda hakem isim ve/veya sayılarının değiştirilmesine izin veriyor mu? Bu resmi bir rapordur ve buna göre şu an bakıldığında Sn. Zafer Coşkun önceki turlarda kendisinin yapmadığı tüm puanlamalardan da sorumlu tutulabilir! Resmi bir duyuruyla konunun izah edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Aynı şekilde bu klasmanla ilgili olarak hakemleri etkileme veya buna teşebbüs konusu gündeme geldiğinden dolayı bunu da skating üzerinden incelemek gerektiğine inanıyorum…  X antrenörün Başhakeme kendi sporcusu olmayan Y çiftinin performansı hakkında negatif cümleler söylediği ve başhakemin de bu konuyu B klasman 2. Heat sonrası, henüz hakemler puanlamalarını teslim etmemiş ve toplu dans yapılmamışken, tüm hakemleri toplayarak paylaştığı söylenmektedir. Tam olarak hangi kelimelerin kullanıldığı, ne gibi söylemler olduğuna girmiyorum zira bu şu an bir disiplin konusu olarak işlenmektedir. Netice itibariyle hakemlerin bu “telkine” istinaden bir reaksiyon gösterdiklerini biliyoruz. Ve bunu skating üzerinde de görebilmekteyiz. Yanlış anlaşılmasın, hakemlerin "kasıtlı" bir reaksiyonundan bahsetmiyorum. Duruma ait bir gelişmeye değiniyorum. Bu telkini protesto eden İki hakemin yarışmadan çekilmesiyle, yerlerine giren hakemlerden en az bir tanesinin diğer tüm hakemlerden 1-2 alan bir çifte 6 vermesi bu çiftin pozisyonunu etkilemiş olmasa da, başka şartlar altında etkilemeye aday bir durumdur.  Aynı şekilde yarı finalden sonra yarışmayı protesto ederek terk eden hakemden yarı finalde işaret alamayan sporcunun, bu hakemin yerine gelen yeni hakemden final turunda en yüksek puan olan 1 alması da aslında sıralamayı etkilemiş olabilir. Elbette yarışmadan ayrılan hakemler bu olay hiç yaşanmasa finalde bu çiftlere hangi puanı verirlerdi bilemeyiz. Ancak A hakeminden yarı finalde işaret alamayan bir çift, aynı hakemden finalde muhtemelen 1 alamazdı diye düşünüyorum.

Dolayısıyla, hakemleri etkilemeye çalışarak ya da yarışma esnasında diyalog haline girerek telkinlerde bulunarak aslında kendi sporcu ve kulübünüze fayda sağlayan bir hareket mi yapmış oluyorsunuz, yoksa zarar mı veriyorsunuz tekrar düşünmek gerekir. Olayın etik yönüne, disiplin tarafına, yaptırımlarına hiç girmiyorum bile… Umuyorum ilgili kurum ve kişiler bu konuda doğru adımları atacaktır. TDSF’den ya da bu yarışmayla ilgili birimlerden bir özür gelecekse, eminim bu özrün gideceği yer iyi tartılarak seçilecektir.


3. Yetişkinler A KLASMAN’da yarı final skating girişleri yayımlanmamış. 12 çiftle başlayan, 10 çifte düşürülecektir diye yarı finalde Freestyle yapılan ve sonrasında “12 çiftin tamamı eşitliğe takıldığından finale 12 çiftle devam edilmiştir” denilen A klasmanda nasıl bir eşitlik oluştuğunu bu raporda göremiyoruz. Bu arada eşitliğe dair bilgim aldığım duyumlardan ibarettir. 12 çiftin finalde yer almasının yarıfinal turunda yaşanan bir eşitlikle ilgisi yoksa, ilgisi yoksa ilgili merciler bunu açıklayacaktır diye umuyorum. Bu da yine resmi bir evrak açısından önemli bir eksikliktir. En kısa sürede paylaşılmasını diliyorum.

A klasman final puanlamasına baktığımızda bir uygulama hatası görmüyoruz,
zira kullanılan sistem her şeyden önce skating değil ve bu sistemde tamamen sübjektif değerlendirmeler ön plana çıktığından yorum yapmak doğru olmayacaktır. Buna mukabil yarışma değerlendirmesi açısından ilk sırayı alan Şenol ve Nur’un rakipleriyle aralarında çok önemli bir fark yarattıklarını söylememiz mümkün. Nihai puanlar açısından 176,4 alan Şenol ve Nur, en yakın takipçileri Ersin ve Hande’yi (163) tam 13,4 puanla geçmişler. Puanların genellikle 150-160 aralığında sıralandığını düşünürsek 170 barajını geçip, 180’e yaklaşmak oldukça önemli bir olay. Uzun süredir ilk kez bir yarışmaya katılıyor olmalarına rağmen bu farkı oluşturmaları sezonun geri kalanına büyük ölçüde ışık tutuyor sanki.

Bahsi geçen uygulama ve akış sorunlarının yarışma üzerindeki etkisi mutlaka TDSF'nin bu branştaki kurullarınca incelenecek, dilekçeler dikkate alınacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi TDSF bünyesinde bu tip konularda son derece tecrübeli ve bilgi birikimi olan -her ne kadar salsa branşında yer almasalar da- isimler var. Bu isimlere mutlaka danışılması gerektiğini düşünüyorum. Kurallar gerektiriyorsa en radikal kararı çekinmeden alabilecek bir yönetim her zaman güçlü kalacaktır, bunu hatırlamakta fayda var. Önceki dönemlerde, bugüne dek yaşanan tüm sıkıntıların "Ne şiş yansın, ne kebap" yaklaşımından kaynaklandığını  da belirtlmeliyiz.

İzmir'de düzenlenecek yarışmada bu tip uygulama ve akış sorunlarının giderilmesini, tüm izleyici, sporcu, antrenör ve hakemler için akıcı, eğlenceli, başarılı bir yarışma yaşanmasını umuyorum.